Om mig

Utbildning

 • Leg psykolog, Uppsala universitet
 • Leg psykoterapeut, Linköpings universitet
 • Nedan följer övriga utbildningar jag genomfört genom åren för att spetsa mina kunskaper:
 • Utbildningar på Anna Freud National Center for Children and Families, London:
 • Grundkurs i mentaliseringsbaserat arbete vid emotionellt instabil personlighetsstörning
 • Utbildning i mentaliseringsbaserat arbete vid emotionellt instabil personlighetsstörning, avancerad nivå
 • Mentaliseringsbaserat arbete med självskadande ungdomar (MBT-A)
 • Mentaliseringsbaserat arbete med inriktning på familj (MBT-F)
 • Mentaliseringsbaserat arbete för fosterföräldrar/adoptivföräldrar
 • Parental Reflective Functioning (Att arbeta med reflektiv förmåga hos föräldrar)
 • ”Training the trainees”  – utbildning i hur vi utbildar andra att förmedla det mentaliseringsbaserade perspektivet
 • Personlighetsstörningar och föräldraskap
 • Handledarutbildning MBT-A – mentaliseringsbaserat arbete med ungdomar (MBT-A)

Terapi

Jag är utbildad i flera former av mentaliseringsbaserad terapi (vg se ovan) och bedriver mina terapier utifrån denna teoribildning. Jag är en aktiv terapeut, flexibel och hela tiden inställd på att hitta vägar att gå som stämmer för den jag för tillfället arbetar med. Jag är pragmatisk och kreativ i mitt terapeutyrke och har inte ”gift mig med” min teori även om mentalisering så ofta fungerar som en stabil grund i varje behandling oavsett hur vi arbetar. Min terapeututbildning har en relationell inriktning som går i linje med mentaliseringsteorin.

Tillsammans med den som söker sig till terapi har jag inledande orienterande samtal för att jag ska få en så bra bild som möjligt kring vad den som söker hjälp brottas med. Det finns olika varianter av terapi:

 • Mentaliserinsgbaserad familjeterapi (MBT-F) på 6 till 10 gånger
 • MBT – A (terapi för tonåringar) som sträcker sig mellan 6-12 månader. Varje vecka individualsamtal på 45 min hos mig och var tredje vecka kommer hela familjen för familjesession (MBT-F) om 75 min
 • Korttidsterapi om 16 ggr
 • Längre terapi om 30 ggr
 • Det är också fullt möjligt att gå i längre terapier än 30 ggr eller 12 månader. Varje upplägg är individuellt. Om en går i längre terapi kan vi i perioder när terapin pågått ett tag, glesa ut samtalen till exempelvis varannan vecka eller en gång i månaden.

Handledning

Sedan fyra år tillbaka är jag ackrediterad MBT-A handledare och ”chair” över den första grupp om tio personer som ackrediterats som MBT-A handledare av Trudie Rossouw och Peter Fonagy på Anna Freud National Center for Children and Families i London. Sedan tre år tillbaka bedömer jag nya MBT-A handledare tillsammans med Trudie Rossouw på Anna Freud Center. Tillsammans med Trudie och några av mina handledarkollegor från övriga Europa har vi utformat en modell för mentaliseringsbaserad handledning.

I dagsläget har jag gått ett år på Stockholms universitets nya handledarutbildning som avslutas i december 2018.

Jag har sedan många år tillbaka handlett regelbundet och är idag en erfaren handledare. Jag får många handledningsförfrågningar och särskilt då det önskas mentaliseringsbaserad handledning. Nedan följer ett axplock av de handledningsuppdrag jag haft och har:

 • Skolpsykologgruppen, Gävle
 • Familjehälsan, Gävle
 • Southwark CAMHS (motsvarande svenska barn – och ungdomspsykiatrin i Sverige), London
 • Ericastiftelsen, Stockholm
 • Psykologstudenter, Stockholms universitet
 • Solå Behandlingshem, Stockholm
 • Magelungen, Örebro
 • Månatlig Skype-handledning med den första gruppen MBT-A handledare från runt om i världen där vi blir handledda av samt handleder varandra

Utbildningsuppdrag/föreläsningar

 • Återkommande gästlärare i relationell psykoterapi termin 7 på psykologprogrammet, Uppsala universitet.
 • Lärare och ansvarig kursledare för ”Fördjupningskurs i mentalisering” termin 9 och 10 psykologprogrammet, Uppsala universitet.
 • Kursledare för ”Mentaliseringsbaserad terapi och psykisk ohälsa hos ungdomar” SAPU (Skandinaviens Akademi för psykoterapiutveckling), Stockholm.
 • Föreläsning på BioRio Hornstull fredag 16 mars 2018 om mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar, Stockholm.
 • Föreläsning om relationell terapi steg I psykoterapeututbildningen SAPU (Skandinaviens Akademi för psykoterapiutveckling), Stockholm.
 • Föreläsningar om mentalisering steg II psykoterapeututbildning SAPU (Skandinaviens Akademi för psykoterapiutveckling), Stockholm.
 • Föreläsning om mentalisering, ungdomar och psykisk ohälsa på Psykiatrimässan i Stockholm 2018.
 • Föreläsning om mentalisering, ungdomar och psykisk ohälsa på Socionomdagarna i Stockholm 2018.
 • Föredragshållare och utbildare i mentaliseringsbaserat arbete med ungdomar och familjer på The Danish Psychology Association, Vejle Danmark 2018.
 • Håller återkommande fortbildningar på olika enheter i landet som arbetar med eller är intresserade av mentalisering.

Bok/kommande böcker

Tillsammans med min kollega Veronika Kéri har jag skrivit boken ”Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar” som finns att köpa här och här och som har en egen hemsida här.

För närvarande skriver jag på egen hand en bok på svenska om mentaliseringsbaserat arbete med familjer. Boken skrivs för förlaget Studentlitteratur och beräknas komma ut på marknaden under hösten 2018.

Tillsammans med Trudie Rossouw och andra kollegor från Europa skriver jag en manual för mentaliseringsbaserat arbete med ungdomar. Boken skrivs på engelska och beräknas finnas på marknaden om cirka ett år.